top of page
Nou kwè ke Bib la se Pawòl Bondye enspire a ak sèl gid ak règ enfayib pou lafwa ak pratik nou.

Byenveni nan Bible Connection
Sant

Home: Welcome

Byenvini nan Bible Connection Center, yon kote ki gen espwa kote yon bon akeyi ap tann ou!

FACEBOOK FEED

Rev. Ileen Thomas Dirijan Pastè

Rev Ileen Thomas
Dirijan Pastè

Rev Ileen Thomas se fondatè ak pastè prensipal Bible Connection Outreach Ministries dba Bible Connection Center (yon afilye Open Bible Churches) nan Margate, Florid.

,

Li te etidye nan INSTE Bible College kote li te resevwa yon BA nan Teyoloji. Li te ale nan plis etid epi li te konplete Master of Arts li nan Lidèchip Fòmasyon nan Lancaster Bible College/Capital Seminary, kote li te gradye ak onè, epi li te resevwa yon prim pou ekselans akademik.

,

Pastè Ileen te sèvi nan Living Word Open Bible Church pandan plis pase ven ane. Li te nonmen Direktè Lekòl Dimanch e li te sèvi tou kòm yon Asistan Ministè.

Li te lanse Bible Connection Outreach Ministries yo an oktòb 2012 e li te òdone an 2014 pa Open Bible Churches.

,

Li se manman kat timoun ak sis pitit pitit. Plis pase reyalizasyon li nan lavi a, se dezi li pou l renmen ak sèvi Senyè a ak tout kè l, lespri l, nanm li, ak fòs li, epi rive jwenn nanm pou Wayòm Bondye a.

Home: About
Bible Connection Center
Play Video

FACEBOOK FEED

SCROLLING GALERI